• Balans

  In de begeleiding vanuit So Vie wordt er een balans gezocht tussen het oefenen met gedrag dat de cliënten helpt bij het zelfstandiger in het leven kunnen staan en het vergroten van de kwaliteit van het leven van cliënten door structuur te bieden in het denken en waarnemen waardoor er meer grip …

 • Zelfstandig

  Ook een kind heeft behoefte aan eigen regie in het leven. So Vie vindt dat kinderen ook recht hebben op het kunnen vormgeven van hun eigen leven. Op kindniveau en op het niveau van de persoonlijke mogelijkheden. De kinderen die begeleid worden vanuit So Vie hebben erg weinig regie als het …

 • Zelfbeeld

  Ieder mens heeft talenten op welk niveau dan ook. Door de begeleiding te richten op zelfstandig functioneren, helpt de begeleiding vanuit So Vie ook om zelfvertrouwen te vergroten. De verschillende begeleidingsvormen (individueel, groep) zorgen ervoor dat kinderen begeleid in contact komen met anderen en de omgang met anderen als prettig kunnen …

 • Vooruit

  Vooral het niet durven proberen en niet durven doen is bij de cliënten van So Vie een belangrijke reden voor het toenemen van de ontwikkelingsachterstanden. Wanneer een kind voornamelijk negatief ervaart in wat het onderneemt, dan zal het uiteindelijk opgeven. So Vie is erop gericht die kinderen te ondersteunen in …

  vooruitgang zichtbaar
 • Begeleiding

  De hulp die So Vie aan kinderen biedt is gericht op het begeleiden voor bevordering, behoud of compensatie van de zelfredzaamheid. Om regie te kunnen hebben en houden op het leven is zelfstandigheid nodig. Zelfstandigheid en zelfredzaamheid die bij sommige kinderen niet als vanzelfsprekend ontwikkeld of wordt geautomatiseerd. So Vie biedt …

 • De hulp

  So Vie is er voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar en hun ouder(s). So Vie is gespecialiseerd in de hulp aan het kind met een stoornis in het autisme spectrum en het kind met gedragsproblemen en/ of een gedragsstoornis. U kunt bij So Vie terecht voor hulp op …

 • So Vie

  So Vie richt zich vooral op de kinderen met een ontwikkelingsproblematiek door de aanwezigheid van een stoornis en/ of gedragsproblemen. Naast het werken als gedragsspecialist komt de kennis en ervaring vanuit het werken in het speciaal basisonderwijs. Wanneer u behoefte heeft aan een pedagogisch klankbord of hulp wenst bij het …

Interview ‘de Vriendin’ 2015

Een baan in het bedrijfsleven maakte Tamara (37) niet gelukkig. Ze gooide het roer om en ging lesgeven aan kinderen met leer- en …

Zelfbeeld

Kinderen die veelvoudig moeilijkheden ondervinden ervaren continu dat ze falen. Wanneer dat gedurende langere tijd aanhoudt, dan verliezen deze kinderen het vertrouwen …

Samen durf je meer

Het is voor kinderen die veel negatieve ervaringen hebben en/ of hebben gehad in het verleden vaak moeilijk om zelfstandig zonder ouders …

Vriendinnen

  Geen vriendinnen hebben is vreselijk. Helemaal als een kind zich beseft dat ze geen vriendinnen heeft. De meiden bij So Vie …

Slapen bij de dolfijnen

Wat een belevenis. We hadden ons er al weken op verheugd en op 2 juni was het dan zover. We gingen slapen …